• Hóa học & vật liệu

    đồng thau thiếc

    Giải thích EN: A copper-zinc alloy with tin added to improve corrosion resistance and color; used as an inexpensive material for making springs. Giải thích VN: Hợp kim đồng-kẽm với thiếc dùng để cải thiện tính chống mòn và phai màu. Nó được sử dụng làm đàn hồi hết sức tiết kiệm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X