• (đổi hướng từ Tons)

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều tons

  (viết tắt) tn tấn ( Anh, Mỹ)
  long ton; gross ton
  tấn Anh ( 1016 kg)
  metric ton
  tấn ( 1000 kg)
  short ton; net ton
  tấn Mỹ ( 907, 2 kg)
  Đơn vị dung tích của vật liệu (nhất là 40 phút khối gỗ)
  (hàng hải) đơn vị đo kích cỡ của con tàu ( 1 ton = 100 phút khối)
  (hàng hải) đơn vị đo số lượng hàng một con tàu có thể chở ( 1 ton = 40 phút khối)
  ( số nhiều) (thông tục) nhiều, số lượng lớn
  tons of people
  rất nhiều người
  I have asked him tons of times
  tôi đã hỏi nó rất nhiều lần
  (nghĩa bóng) tốc độ 100 dặm Anh/giờ; đồng 100 bảng Anh
  do a/the ton
  lái xe ở tốc độ 100 dặm/giờ hoặc nhanh hơn
  come down on somebody like a ton of bricks
  (thông tục) chỉ trích, trừng phạt ai bằng sức mạnh, bằng bạo lực

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tấn, ton (đơn vị trọng tải của tàu bè)

  Cơ - Điện tử

  Tấn (đơn vị đo khối lượng)

  Điện lạnh

  tấn Anh (1, 016 tấn)
  tấn Mỹ (0, 907 tấn)

  Kỹ thuật chung

  tôn lạnh
  tấn dài
  tấn hệ mét
  tấn lạnh
  tấn thô

  Kinh tế

  $100 triệu

  Giải thích VN: Biệt ngữ của người buôn bán chứng khoán có nghĩa là $100 triệu dollars.

  tấn
  Tấn (=2204, 6 Ib)
  tonnô trọng tải (đơn vị quốc tế về dung lượng tàu thuyền, = 2, 83m3)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X