• /´tɔp¸nɔtʃ/

  Thông dụng

  Danh từ
  Đỉnh, điểm cao nhất
  he is a top-notch above his fellows
  nó bỏ xa các bạn nó
  Tính từ
  (thông tục) xuất sắc; hạng nhất
  the top-notch people
  những người tầng lớp trên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X