• /´fə:st¸kla:s/

  Thông dụng

  Danh từ
  Nhóm người hơn hẳn mọi người
  Số vật tốt hơn cả
  Hạng nhất (xe lửa...)
  Hạng giỏi nhất, hàng giỏi nhất (trong kỳ thi)
  Tính từ
  Loại một, loại nhất
  a first-class hotel
  khách sạn loại nhất
  Phó từ
  Bằng vé hạng nhất
  to travel first-class
  đi vé hạng nhất

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X