• /´tip´tɔp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đỉnh, đỉnh cao

  Tính từ

  Tuyệt diệu, hạng nhất, hoàn hảo
  tiptop quality
  chất lượng hạng nhất
  a tiptop concert
  một buổi hoà nhạc hay tuyệt


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X