• (đổi hướng từ Topics)
  /ˈtɒpɪk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đề tài, chủ đề (của một cuộc hội thảo, nói chuyện..)
  the topic of the day
  vấn đề thời sự
  a topic of conversation
  chủ đề của cuộc trò chuyện

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đề tài

  Kinh tế

  hệ thống vi tính thông tin về giá cả thị trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X