• /θi:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đề tài, chủ đề (của một câu chuyện, bài viết..)
  the theme of a speech
  đề tài bài nói
  (âm nhạc) chủ đề (của bài hát, bản nhạc)
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) đề tài luận văn, đề tài bài học (của sinh viên..)
  (ngôn ngữ học) chủ tố
  (âm nhạc) hát dạo đầu, nhạc hiệu (như) theme song

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  chủ đề

  Giải thích VN: Là mục tiêu thể hiện được định nghĩa bởi người sử dụng đối với một lớp đối tượng, một lưới ô vuông, một lưới tam giác bất chính quy (TIN) hoặc một bộ dữ liệu ảnh địa lý. Nếu có thể được, chủ đề được thể hiện bởi tên lớp, tên loại đối tượng và tên bộ dữ liệu, thuộc tính được quan tâm, sơ đồ phân loại dữ liệu và hình vẽ biểu diễn chủ đề.

  Kinh tế

  chủ đề
  đề tài
  đề tài, chủ đề

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X