• Kỹ thuật chung

    mômen tĩnh của động cơ

    Giải thích EN: The armature torque developed on an electric motor rotating at a constant speed, as plotted against the load. Giải thích VN: Là mô men của môtơ khi môtơ quay với tốc độ không đổi, khi có tải.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X