• /'ɑ:mət∫ə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) áo giáp
  (quân sự) vỏ sắt
  (kỹ thuật) cốt, lõi
  (điện học) phần ứng
  neutral armature
  phần ứng trung hoà
  polarized armature
  phần ứng phân cực
  unipolar armature
  phần ứng đơn cực
  (sinh vật học) giáp, vỏ giáp

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  phần ứng máy điện

  Ô tô

  phần ứng (máy điện)

  Toán & tin

  cốt (động cơ, kế điện)
  phần ứng diện

  Xây dựng

  phần ứng

  Giải thích EN: The structural iron bars used to frame tracery or to reinforce building features such as slender columns or hanging canopies. . Giải thích VN: Các cấu trúc thanh kim loại được sử dụng để dựng họa tiết hình mảng, khối hoặc để gia cố các chi tiết của tòa nhà như các cột nhỏ hay các mái treo.

  balanced armature
  phần ứng đinh tâm
  two-circuit armature
  phản ứng hai mạch

  Điện lạnh

  bản cực cốt

  Kỹ thuật chung

  cái phíp
  cốt thép
  lõi
  phần ứng điện

  Giải thích VN: Phần quay trong máy phát điện hoặc động cơ điện một chiều.

  armature reaction
  phản ứng phần ứng điện
  armature testing apparatus
  máy thử nghiệm phần ứng điện
  armature testing apparatus
  máy thử phần ứng điện
  armature winding
  cuộn dây phần ứng điện
  magneto armature
  phần ứng điện của ma-nhê-tô
  thiết bị
  vỏ cáp

  Địa chất

  cốt, sườn, phần ứng (điện)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X