• /´trænsəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) đố cửa; thanh giằng ngang, linh tô (thanh gỗ, đá.. nằm ngang bắc qua trên cửa ra vào hoặc cửa sổ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa sổ con (trên cửa lớn) (như) transom-window

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  kết cấu đuôi (đóng tàu)
  tấm đuôi
  transom plate
  tấm đuôi (tàu)

  Xây dựng

  cửa hãm
  cửa sổ chia nhỏ

  Giải thích EN: A window that is divided horizontally by a wood or stone crossbar. Giải thích VN: Một cửa sổ được chia ngang bởi các thanh gỗ hoặc đá.

  cửa sổ con

  Giải thích EN: A window that is built directly above and in line with the door beneath it. Giải thích VN: Một cửa sổ được xây ngay phía trên và thẳng hàng với cửa đi phía dưới.

  cửa sổ con (trên cửa lớn)
  transom frame
  khung cửa sổ con (trên cửa lớn)
  đố trên cửa
  thanh trấn song (cửa kính)

  Kỹ thuật chung

  giàn
  hệ chịu lực
  rầm
  thanh giằng ngang

  Giải thích EN: A cross member that separates a door from a window or fanlight above it. Giải thích VN: Thành phần nằm ngang phân tách một cửa đi khỏi cửa sổ hoặc cửa sổ hình bán nguyệt ở phía trên.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X