• /in-suh-leit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được cách điện
  insulated wires
  dây đã được cách điện

  Hóa học & vật liệu

  cách biệt
  được bảo vệ theo hình thức cách ly

  Giải thích EN: Covered or protected by insulation. Giải thích VN: Được bao bọc hoặc được bảo vệ bằng sự cách ly.

  Xây dựng

  được giữ nhiệt

  Kỹ thuật chung

  được cách điện
  insulated concrete
  bê tông được cách điện
  oil impregnated paper insulated
  được cách điện bằng giấy tẩm dầu
  paper insulated
  được cách điện bằng giấy
  paper insulated (PI)
  được cách điện bằng giấy
  được cách ly
  asbestos insulated
  được cách ly bằng amiăng
  được cách nhiệt
  insulated ceiling
  trần (nhà) được cách nhiệt
  insulated volume
  thể tích được cách nhiệt
  vacuum-insulated
  được cách (nhiệt) bằng chân không
  vacuum-insulated
  được cách nhiệt (bằng) chân không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X