• Hóa học & vật liệu

    tháp khay

    Giải thích EN: A vertical process tower containing a series of trays designed to create contact between falling liquid and rising vapor. Giải thích VN: Một tháp xử lý thẳng đứng có chứa một loạt các khay được thiết kế để tạo ra sự tiếp xúc giữa chất lỏng chảy xuống và hơi bốc lên.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X