• Thông dụng

  Danh từ

  Sự thử (để kiểm tra sơ bộ về chất lượng, tính hiệu quả.... của ai/cái gì)
  the programme was given a trial run to gauge viewers' reactions
  chương trình đã được đem ra diễn thử để thăm dò phản ứng của khán giả

  Kỹ thuật chung

  sự chạy thử
  sự vận hành chứng minh
  sự vận hành thử

  Nguồn khác

  Xây dựng

  sự cho xe chạy thử

  Kinh tế

  sự cho chạy thử (máy móc, xe, tàu)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X