• Thông dụng

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) cho (ô tô..) chạy thử

  Danh từ

  Sự chạy thử xe trên đường cái

  Kỹ thuật chung

  kiểm tra xe chạy trên đường

  Giải thích EN: An automobile test given under normal driving conditions to evaluate the performance of automobiles, fuels, or accessory products.

  Giải thích VN: Bài kiểm tra ô tô chạy trong điều kiện bình thường nhằm đánh giá sự hoạt động của ô tô, nhiên liệu, hoặc các phụ tùng.

  Kinh tế

  cuộc thi chạy xe trên đường (cho người lái xe)
  thử nghiệm trên đường
  thử nghiệm trên đường (cho xe cộ)

  Xây dựng

  sự thử trên đường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X