• Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc kiểm tra bất ngờ; cuộc kiểm tra đột xuất

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự kiểm tra tùy chọn

  Kỹ thuật chung

  kiểm tra đột xuất

  Giải thích EN: A random check made of some part of a production process or operation to ensure that work is being carried out properly. Giải thích VN: Kiểm tra ngẫu nhiên một số phần của qui trình và vận hành của sản xuất để đảm bảo công việc tiến hành thuận lợi.

  sự kiểm tra vết
  sự lấy mẫu ngẫu nhiên

  Kinh tế

  sự kiểm tra thăm dò bộ phận tiêu biểu
  sự kiểm tra thăm dò tại chỗ, bất ngờ, đột xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X