• /ʌnˈlaɪkli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không có thể xảy ra, không chắc xảy ra, không được chờ đợi sẽ xảy ra
  it is unlikely that
  không chắc rằng
  an unlikely event
  một sự kiện không chắc có xảy ra
  Không chắc đúng, không có thực
  an unlikely tale
  một câu chuyện không chắc có thực
  Không nghĩ đến
  in a most unlikely place
  tại một nơi mà không ai nghĩ đến
  Không có hứa hẹn, không chắc thành công
  an unlikely couple
  một đôi vợ chồng không hợp nhau lắm


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X