• /im´prɔbəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không chắc, không chắc có thực, không chắc sẽ xảy ra; đâu đâu
  an improbable story
  một câu chuyện không chắc có thực, một câu chuyện đâu đâu


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X