• /´ʌηktjuəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhờn (như) có thấm dầu
  Màu mỡ (đất)
  (nghĩa bóng) ngọt xớt, không thành thật một cách giả dối, ra sức tâng bốc một cách giả dối
  unctuous assurances
  những sự cam đoan ngọt xớt
  (văn học) ngọt ngào, ngọt xớt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nhờn (có thấm dầu)

  Giải thích EN: Fatty, oily, or greasy.

  Giải thích VN: Mỡ, như dầu nhờn hay trơn.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X