• /sli:k/

  Thông dụng

  Tính từ (như) .sleeky

  Bóng, mượt (tóc..)
  Mỡ màng; trông béo tốt và giàu có (người)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khéo, ngọt xớt (lời nói, thái độ)
  Kiểu dáng đẹp

  Ngoại động từ

  Làm cho (tóc..) bóng, mượt

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đánh bóng (đúc)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  dull , raised , rough , ungroomed , unkempt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X