• /ˈɛmfəˌsaɪz/

  Thông dụng

  Cách viết khác emphasise

  Như emphasise

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cường điệu
  nhấn mạnh
  làm nổi bật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X