• /ʌndʒʌs.tɪfaɪ.ə.bl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Vô lý
  Không thể biện minh, không thể lý giải
  Không thể biện bạch được, không thể bào chữa được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X