• Xây dựng

  nâng cấp trong thành phố

  Giải thích EN: The extensive demolition by public authority of decayed areas in a city to permit new construction, usually associated with economic development plans. Giải thích VN: Việc phá hủy một vùng đã xuống cấp thực hiện bởi chính quyền trong một thành phố nhằm cho phép xây dựng mới, thông thường liên quan tới kế hoạch phát triển kinh tế.

  sự đổi mới đô thị

  Kinh tế

  cải tạo thành thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X