• Thực phẩm

  giá sấy chân không

  Kỹ thuật chung

  máy sấy ngăn chân không

  Giải thích EN: An indirect batch dryer consisting of a vacuum-tight chamber containing heated supporting shelves, a vacuum source, and a condenser; used to dry pharmaceuticals, temperature-sensitive materials, and easily oxidizable materials. Giải thích VN: Một máy sấy mẻ gián tiếp gồm một buồng chân không có chứa một ngăn chịu nhiệt, một nguồn chân không, một bình ngưng; được dùng để sấy thuốc, các vật liệu nhạy nhiệt, và chất dễ bị ôxi hóa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X