• Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) bình ngưng
  Cái tụ điện
  Cái tụ sáng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bình ngưng (hơi)
  cái tụ (điện)
  cái tụ điện
  máy ướp lạnh

  Xây dựng

  bình ngưng tụ
  bộ ngưng hơi
  thiết bị ngưng tụ
  thiết bị tụ điện

  Y học

  bộ ngưng tụ

  Điện

  bình ngưng (tụ)
  spray water condenser
  bình ngưng tụ kiểu phun

  Điện lạnh

  thiết bị ngưng
  ammonia condenser
  thiết bị ngưng tụ amoniac

  Kỹ thuật chung

  bình ngưng
  ammonia condenser
  bình ngưng amoniac
  atmospheric cooling of condenser water
  giải nhiệt nước bình ngưng bằng không khí
  block condenser
  bình ngưng (dạng) khói
  block condenser
  bình ngưng (dạng) khối
  block condenser
  bình ngưng blốc
  block condenser
  bình ngưng môđun
  closed shell-and-tube condenser
  bình ngưng ống chùm
  closed shell-and-tube condenser
  bình ngưng ống vỏ kín
  CO2 condenser
  bình ngưng CO2
  CO2 condenser
  bình ngưng khí cacbonic
  condenser circulating pump
  bơm tuần hoàn bình ngưng
  condenser cooler
  bộ làm mát bình ngưng
  condenser cooler
  bộ làm nguội bình ngưng
  condenser duty
  tải nhiệt bình ngưng
  condenser efficiency
  hiệu suất bình ngưng
  condenser exit
  cửa ra bình ngưng
  condenser flooding
  sự tràn ngập bình ngưng
  condenser flooding
  tràn ngập bình ngưng
  condenser head
  nắp bình ngưng
  condenser heat rejection
  sự thải nhiệt dàn [bình] ngưng
  condenser line
  ống dẫn bình ngưng
  condenser load
  tải nhiệt bình ngưng
  condenser performance
  công suất bình ngưng
  condenser pressure
  áp suất bình ngưng
  condenser section
  khoang bình ngưng tụ
  condenser section
  gian bình ngưng
  condenser shell
  vỏ bình ngưng
  condenser water
  nước ở bình ngưng tụ
  condenser water pump
  bơm nước bình ngưng
  condenser water pump
  máy bơm nước bình ngưng
  condenser-cooling water
  nước làm mát bình ngưng
  condenser-freezer
  bình ngưng kết đông
  condenser-receiver
  bình ngưng dự trữ
  economizer condenser
  bình ngưng tiết kiệm
  economizer condenser
  bình ngưng tiết kiệm nước
  ejector condenser
  bình ngưng dạng ejectơ
  ejector condenser
  bình ngưng dạng phun
  ejector condenser
  bình ngưng dạng phun [ejjectơ]
  ice condenser
  bình ngưng tụ băng
  indoor condenser
  bình ngưng đặt trong nhà
  low-vacuum condenser
  bình ngưng chân không cao
  modular condenser
  bình ngưng (dạng) khối
  modular condenser
  bình ngưng blốc
  modular condenser
  bình ngưng dạng khối
  modular condenser
  bình ngưng môđun
  multipass condenser
  bình ngưng tụ nhiều lối
  open shell-and-tube condenser
  bình ngưng ống chùm đứng
  open shell-and-tube condenser
  bình ngưng ống vỏ đứng
  refrigerant condenser
  bình ngưng môi chất lạnh
  refrigeration condenser
  bình (ngưng) của máy lạnh
  refrigeration condenser
  bình ngưng (của) máy lạnh
  sea water cooled condenser
  bình ngưng làm mát bằng nước biển
  sea water cooler condenser
  bình ngưng làm mát bằng nước biển
  self-draining condenser
  bình ngưng tự xả
  shell-and-tube condenser
  bình ngưng ống chùm
  shell-and-tube condenser
  bình ngưng ống vỏ kín
  shell-and-tube condenser
  bình ngưng ống-vỏ
  shell-type condenser
  bình ngưng kiểu vỏ
  single-pass condenser
  bình ngưng (có) một dòng (lối)
  single-pass condenser
  bình ngưng một dòng
  single-pass condenser circuit
  vòng tuần hoàn bình ngưng (có) một dòng
  spray water condenser
  bình ngưng tụ kiểu phun
  thermo-electrically cooled condenser
  bình ngưng làm mát (bằng hiệu ứng) nhiệt điện
  upward condenser
  bình ngưng kiểu đứng
  vertical condenser
  bình ngưng kiểu đứng
  water economizing condenser
  bình ngưng tiết kiệm nước
  water-cooled condenser
  bình ngưng giải nhiệt nước
  water-cooled condenser
  bình ngưng giải nhiệt nước (làm mát bằng nước)
  bộ tụ điện
  giàn ngưng
  air and water cooled condenser
  giàn ngưng nước-không khí
  air and water cooled condenser
  giàn ngưng tưới
  air-cooled condenser
  giàn ngưng giải nhiệt gió
  air-cooled condenser plant
  trạm giàn ngưng giải nhiệt gió
  ammonia condenser
  giàn ngưng amoniac
  auxiliary condenser
  giàn ngưng bổ sung
  auxiliary condenser
  giàn ngưng phụ
  CO2 condenser
  giàn ngưng CO2
  coiled tube condenser
  giàn ngưng ống xoắn
  condenser coil
  ống xoắn giàn ngưng
  condenser fan
  quạt giàn ngưng
  condenser heat
  nhiệt giàn ngưng
  condenser heat rejection
  thải nhiệt giàn ngưng
  condenser line
  ống dẫn giàn ngưng
  condenser-compressor unit
  tổ máy nén giàn ngưng
  double-pipe condenser
  giàn ngưng ống đúp
  double-pipe condenser
  giàn ngưng ống lồng
  double-tube condenser
  giàn ngưng ống đúp
  double-tube condenser
  giàn ngưng ống lồng
  finned condenser
  giàn ngưng có cánh
  finned conduit condenser
  giàn ngưng có cánh
  finned-type condenser
  giàn ngưng có cánh
  flooded condenser
  giàn ngưng kiểu ngập
  freon condenser
  giàn ngưng freon
  gravity air circulation condenser
  giàn ngưng bằng đối lưu tự nhiên
  halocarbon refrigerant condenser
  giàn ngưng môi chất lạnh halocacbon
  multicircuit condenser
  giàn ngưng nhiều cụm
  multicircuit condenser
  giàn ngưng nhiều ống dẫn
  natural convection air-cooled condenser
  giàn ngưng (bằng) đối lưu tự nhiên
  outdoor condenser
  giàn ngưng bên ngoài
  oval coil condenser
  giàn ngưng ống ôvan
  remote condenser
  giàn ngưng đặt xa
  roof-mounted condenser
  giàn ngưng lắp trên mái
  self-draining condenser
  giàn ngưng tự xả
  split condenser
  giàn ngưng ghép
  split condenser
  giàn ngưng tháo rời được
  spray condenser
  giàn ngưng tưới (phun)
  surface condenser
  giàn ngưng tụ bề mặt
  temperature responsive condenser
  giàn ngưng nhạy nhiệt độ
  tube-in-tube-condenser
  giàn ngưng ống lồng
  tube-on-sheet condenser
  giàn ngưng tụ tấm ống
  tubular condenser
  giàn ngưng tụ kiểu ống
  two-pass condenser
  giàn ngưng (có) hai dòng
  two-pass condenser
  giàn ngưng (có) hai lối
  water-jet condenser
  giàn ngưng phun nước
  welded sheet condenser
  giàn ngưng kiểu tấm (hàn)

  Kinh tế

  thiết bị ngưng tụ
  air-cooled condenser
  thiết bị ngưng tụ dùng trong khí lạnh
  condenser duty
  chất lấy ra từ thiết bị ngưng tụ
  condenser pressure
  áp suất trong thiết bị ngưng tụ
  contact condenser
  thiết bị ngưng tụ của hỗn hợp
  direct (contact) condenser
  thiết bị ngưng tụ trực tiếp của hỗn hợp
  double-pipe condenser
  thiết bị ngưng tụ hai ống
  drip condenser
  thiết bị ngưng tụ kiểu lưới
  evaporative (surface) condenser
  thiết bị ngưng tụ kiểu bốc hơi
  injector condenser
  thiết bị ngưng tụ kiểu phun
  mixing condenser
  thiết bị ngưng tụ của hỗn hợp
  multipass condenser
  thiết bị ngưng tụ đa hành trình
  multishell condenser
  thiết bị ngưng tụ nhiều hành trình
  multishell condenser
  thiết bị ngưng tụ sơ cấp
  parallel-flow condenser
  thiết bị ngưng tụ thẳng dòng
  parallel-flow condenser
  thiết bị ngưng tụ thuận dòng
  partial condenser
  thiết bị ngưng tụ bộ phận
  plate-type condenser
  thiết bị ngưng tụ phiến
  primary condenser
  thiết bị ngưng tụ bậc một
  rain-type condenser
  thiết bị ngưng tụ kiểu lưới
  shell-and-coil condenser
  thiết bị ngưng tụ kiểm chìm
  shell-and-coil condenser
  thiết bị ngưng tụ kiểu ống xoắn
  spray condenser
  thiết bị ngưng tụ kiểu lưới
  submerged (coil) condenser'
  thiết bị ngưng tụ kiểm chìm
  surface condenser
  thiết bị ngưng tụ bề mặt
  tube-and-pipe condenser
  thiết bị ngưng tụ hai ống
  tubular condenser
  thiết bị ngưng tụ kiểu ống
  water cooled condenser
  thiết bị ngưng tụ làm lạnh nước

  Địa chất

  thiết bị ngưng tụ, cái tụ điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X