• (đổi hướng từ Vats)
  /væt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hũ, bể chứa
  Thùng to, bể, chum (để ủ rượu, nhuộm và thuộc da...)

  Ngoại động từ

  Bỏ vào bể, bỏ vào chum; ủ vào bể, ủ vào chum

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  xi-tec

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Thùng chứa, bể, bồn, xitec

  Điện lạnh

  bình (chứa)

  Kỹ thuật chung

  bể
  bể chứa
  bình chứa

  Giải thích EN: A tank, tub, or other large container for storing liquids; e.g., wine..

  Giải thích VN: Một thùng, bình, hay các vật chứa chất lỏng khác; ví dụ rượu..

  máng
  thùng chứa

  Kinh tế

  VAT là từ viết tắt của Value Added Tax, nghĩa là Thuế giá trị gia tăng. Nó là một dạng của thuế bán hàng. VAT là một loại thuế gián thu, được đánh vào người tiêu dùng cuối cùng, mặc dù chủ thể đem nộp nó cho cơ quan thu là các dianh nghiệp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  basin , cask , container , pit , tub , tun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X