• /vend/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (pháp lý) bán ra bán (nhất là những đồ lặt vặt)
  to vend small wares
  bán những hàng vặt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) công bố; truyền bá (quan điểm)
  to vend one's opinions
  công bố ý kiến của mình

  Danh từ

  Sự bán
  Thị trường (của một loại hàng hoá nào đó)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bán rong

  Kinh tế

  bán (những đồ lặt vặt)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X