• /ˈriteɪl , rɪˈteɪl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bán lẻ, việc bán lẻ
  retail price
  giá bán lẻ
  retail trading
  retail sales
  việc buôn bán lẻ
  retail dealer
  người buôn bán lẻ

  Phó từ

  Bán lẻ, mua lẻ
  to sell both wholesale and retail
  vừa bán sỉ vừa bán lẻ

  Ngoại động từ

  Bán lẻ, được bán lẻ
  these hats retail at 5d each
  những mũ này bán lẻ 5 đ một chiếc
  Thuật lại, kể lại chi tiết; truyền đi, phao, loan (tin đồn)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bán lẻ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bán lẻ
  ngành thương nghiệp bán lẻ
  sự bán lẻ

  Nguồn khác

  • retail : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X