• Hóa học & vật liệu

    quy trình Wacker

    Giải thích EN: A procedure used to oxidize ethylene to acetaldehyde, by contacting with oxygen in the presence of cupric chloride and palladium chloride. Giải thích VN: Một bước dùng để oxi hóa ethylen thành acetaldehyde bằng cách tiếp xúc với oxy với sự có mặt của clorua đồng và pladi clorua.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X