• /welt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dải bằng da bao quanh mép của mũi giày (để khâu đế vào)
  Đường viền (găng tay, túi áo)
  Lằn roi, chỗ sưng (vết nổi lên ở da do gậy, roi.. đánh vào) (như) weal

  Ngoại động từ

  Viền (găng tay, túi áo)
  Khâu diềm (vào mép đế giày dép)
  Quất, làm nổi lằn, làm sưng (như) weal

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  diềm

  Kỹ thuật chung

  đường viền
  viền
  uốn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X