• /´faibrəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có sợi, có thớ, có xơ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có dạng sợi
  dạng xơ

  Kỹ thuật chung

  có thớ
  dạng sợi
  air cleaner with fibrous filter
  cái lọc không khí dạng sợi
  air cleaner with fibrous filter
  thiết bị lọc không khí dạng sợi
  fibrous fracture
  nứt gãy dạng sợi
  fibrous fracture
  vết vỡ dạng sợi
  fibrous insulating material
  vật liệu cách ly dạng sợi
  fibrous insulating material
  vật liệu cách nhiệt dạng sợi
  fibrous insulation
  cách nhiệt dạng sợi
  fibrous insulation
  lớp cách ly dạng sợi
  fibrous insulation
  sự cách nhiệt dạng sợi
  fibrous material
  vật liệu dạng sợi
  fibrous microstructure
  vi cấu trúc dạng sợi
  fibrous pyrite
  pirit dạng sợi
  fibrous structure
  cấu trúc dạng sợi
  fibrous structure
  kết cấu dạng sợi
  sợi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  nonfibrous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X