• Đo lường & điều khiển

    hệ thống điều khiển tốc độ Ward-Leonard

    Giải thích EN: A system that uses the armature voltage of a separately driven direct-current motor, controlled by a motor-generator set, to control the speed of a direct-current motor. Giải thích VN: Một hệ thống sử dụng điện thế phản ứng của một mô tơ tách dòng trực tiếp, điều khiển bởi một bộ phát chạy bằng mô tơ, điều khiển tốc độ của mô tơ chạy bằng dòng trực tiếp.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X