• Kỹ thuật chung

    nước rửa

    Giải thích EN: Water that has contacted gas or liquid process streams, filter cakes, or packed beds to dissolve or flush away unclean substances and impurities. Giải thích VN: Nước tiếp xúc với khí hay các dòng chảy chất lỏng, các bánh lọc hay các đáy nhằm hòa tan và xịt sạch những chất bẩn và tạp chất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X