• (đổi hướng từ Cakes)
  /keik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bánh ngọt
  Thức ăn đóng thành bánh
  fish cake
  cá đóng bánh
  Miếng bánh
  cake of soap
  một bánh xà phòng
  cake of tobacco
  một bánh thuốc lá
  Việc thú vị
  to take the cake
  chiếm giải, chiếm giải nhất; chiếm địa vị danh dự hơn tất cả mọi người
  you cannot eat your cake and have it
  được cái nọ mất cái kia

  Động từ

  Đóng thành bánh, đóng bánh
  that sort of coal cakes easily
  loại than ấy dễ đóng bánh
  trousers caked with mud
  quần đóng kết những bùn

  Cấu trúc từ

  cakes and ale
  cuộc chè chén say sưa
  to go (sell) like hot cakes
  bán chạy như tôm tươi
  to have one's cake baked
  sống sung túc, sống phong lưu
  piece of cake
  (từ lóng) việc ngon ơ, việc dễ làm

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  thỏi
  vật liệu thiêu kết

  Hóa học & vật liệu

  chất lắng (do lọc)
  nung kết

  Thực phẩm

  đồng bánh
  nướng bánh

  Xây dựng

  đất) Miếng
  tấm (đệm)

  Kỹ thuật chung

  bánh
  cake cutter
  máy cắt bánh
  cake ice
  đá hình bánh
  cake of carbide
  bánh cacbua
  filter cake
  bánh lọc
  filter cake
  bánh lọc
  filter-cake washing
  rửa bánh của bộ lọc
  linseed cake
  bánh khô hạt lanh
  mock cake
  bánh sợi giả
  niter cake
  bánh xanpet
  oil cake
  bánh (cặn) dầu
  salt cake
  bánh muối
  wax cake
  bánh parafin
  wax cake
  bánh sáp
  bùn
  cặn
  cục
  luyện cục
  khối
  cake of carbide
  khối cacbua
  cake of fusion
  khối chảy
  khối nhỏ
  đóng bánh
  đóng bánh thiêu kết
  miếng
  tảng
  asphalt cake
  tảng bitum (dầu mỏ)
  asphalt cake
  tảng atphan
  salt cake
  tảng muối
  vón cục

  Kinh tế

  bánh gatô
  coffee cake
  bánh gatô cà phê
  walnut cake
  bánh gatô hạt dẻ
  yellow cake
  bánh gatô trứng
  bánh ngọt
  almond cake
  bánh ngọt hạnh nhân
  cheese cake
  bánh ngọt có nhân quả
  chocolate cake
  bánh ngọt socola
  cream cake
  bánh ngọt có kem
  double cake
  bánh ngọt (kiểu xếp lớn)
  fruit cake
  bánh ngọt nhân quả
  ground-nut cake
  bánh ngọt nhân lạc
  hearth cake
  bánh ngọt đáy lò
  honey cake
  bánh ngọt mật ong
  layer cake
  bánh ngọt loại từng lớp
  seed cake
  bánh ngọt có hạt mùi
  short cake
  bánh ngọt nhân quả từng lớp
  bỏng
  ash cake
  bỏng ngô
  aver cake
  bỏng yếu mạch
  oat cake
  bỏng yến mạch
  saccharate cake
  bỏng đường
  starch cake
  bỏng tinh bột
  treacle-butter cake
  bánh bỏng yến mạch

  Địa chất

  viên, bánh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X