• Xây dựng

  đường nước
  ống dẫn nước chính

  Kỹ thuật chung

  đường cấp nước chính
  mạng lưới cấp nước

  Giải thích EN: A public water-supply line, such as that under a street, feeding into individual users' supply lines. Giải thích VN: Đường cấp nước công cộng, nằm dưới mặt đất, cấp cho các hộ cá thể sử dụng.

  water-main inspection pit
  giếng của mạng lưới cấp nước
  mạng lưới cấp nước chính
  ống nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X