• /´wɔ:tə¸lɔgd/

  Thông dụng

  Tính từ

  No nước, nặng nước (tàu đầy nước đến nỗi gần (như) không nổi được nữa)
  a waterlogged ship
  một chiếc tàu đầy nước
  Đẫm nước (gỗ)
  Úng nước, ngập nước, sũng nước (đất)

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  đầy nước

  Xây dựng

  được thấm nước

  Kỹ thuật chung

  ngập nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X