• /dæηk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ẩm ướt, ướt át, nhớp nháp khó chịu; có âm khí nặng nề
  dank air
  không khí ẩm ướt khó chịu
  dank weather
  tiết trời ẩm ướt

  Chuyên ngành

  Tiếng lóng

  • Ám chỉ ai đó rất tuyệt vời hay tốt bụng.
  • Example: damn...that new girl suzy is dank

  Ví dụ: Ối mẹ ơi... cái cô Suzy mới đến đó mới tuyệt làm sao chứ!

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  chilly , close , damp , dewy , dripping , humid , moist , muggy , slimy , soggy , steamy , sticky , wet , wettish , clammy , cold

  Từ trái nghĩa

  adjective
  dry , parched

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X