• /ˈwɔtərˌprufɪŋ, ˈwɒtər-/

  Hóa học & vật liệu

  chống thấm nước

  Giải thích EN: A waterproofing agent. . Giải thích VN: Chất chống thấm nước.

  sự chịu nước

  Xây dựng

  công tác cách nước
  công tác chống thấm (nước)
  sự cách ẩm
  sự cách nước
  sự chống thấm nước

  Kỹ thuật chung

  cách nước
  adhesive sheath waterproofing
  tầng keo cách nước
  asphalt-cast waterproofing
  lớp cách nước atfan đúc
  glued waterproofing
  lớp dán cách nước
  plaster waterproofing
  lớp trát cách nước
  prefabricated waterproofing
  lớp cách nước lắp thêm
  reinforced waterproofing layer
  lớp cách nước có cốt
  sheet-metal waterproofing
  tấm cách nước (bằng) kim loại
  waterproofing materials
  vật liệu cách nước
  waterproofing membrane
  lớp cách nước
  waterproofing paint
  lớp sơn cách nước
  waterproofing plaster
  lớp vữa cách nước
  waterproofing structure
  kết cấu cách nước
  chịu nước
  waterproofing layer
  tầng chịu nước
  lớp cách ẩm
  lớp chắn ẩm
  hàng xây chắn ẩm
  mạch ngăn ẩm
  sự bít kín
  sự không thấm nước
  sự làm chống thấm

  Giải thích EN: The process of making something waterproof. Giải thích VN: Quá trình làm một vật trở nên không thấm nước.

  trét kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X