• Kỹ thuật chung

    áp kế dạng ống

    Giải thích EN: A double-leg, glass-tube manometer in which the diameter of one leg is very small while the other is a reservoir for the liquid. Giải thích VN: Một áp kế ống thủy tinh hai chân trong đó đường kính một chân rất nhỏ trong khi cái còn lại để chứa chất lỏng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X