• /wens/

  Thông dụng

  Phó từ

  (từ cổ, nghĩa cổ) từ đâu, do đâu
  no one knows whence he came
  chẳng ai biết anh ta từ đâu đến
  whence all this confusion?
  do đâu mà có sự lộn xộn này?

  Đại từ

  (từ cổ, nghĩa cổ) từ đâu, do đâu
  from whence he is?
  nó từ đâu đến?
  Từ đó, do đó
  that was the circumstance from whence their misfortunes sprung
  đó là cái hoàn cảnh từ đó đã nảy sinh ra tất cả những điều bất hạnh của chúng

  Danh từ

  (từ cổ, nghĩa cổ) nguồn gốc
  he knows neither his whence nor his whither
  nó chẳng hề biết nó ở đâu đến mà cũng chẳng biết nó đi đâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X