• /wə:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) vòng (lá, cánh hoa...)
  (động vật học) vòng xoắn
  the whorl of a shell
  vòng xoắn của vỏ ốc
  (nghành dệt) con lăn cọc sợi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X