• /swə:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( + off) sự xoáy, sự cuộn
  Chỗ nước xoáy, chỗ nước cuộn
  Gió xoáy, gió lốc
  Hình xoáy, hình xoắn

  Nội động từ

  Cuộn, xoáy; cuốn đi
  smoke swirled up the chimney
  khói cuồn cuộn bốc lên từ ống khói
  the log was swirled away downstream by the current
  khúc gỗ bị cuốn xuôi dòng nước

  Ngoại động từ

  Làm cho cuộn, làm cho xoáy (nước, không khí..)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xoáy

  Hóa học & vật liệu

  gió cuộn

  Kỹ thuật chung

  chỗ nước cuộn
  chỗ nước xoáy
  cuộn
  gió lốc
  gió xoáy
  sự xoáy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X