• /rigl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quằn quại, sự uốn éo; sự luồn lách

  Nội động từ

  Vặn vẹo, ngó ngoáy
  I can't brush your hair if you keep wriggling all the time
  mẹ không thể nào chải đầu cho con nếu con cứ ngọ ngọây mãi thế
  Quằn quại; bò quằn quại
  the eel wriggled through my fingers
  con lươn quằn quại bò tuột khỏi tay tôi
  Len, luồn, lách
  to wriggle through
  luồn qua
  to wriggle into someone's favour
  khéo luồn lách để được lòng ai
  he can wriggle out of any difficulty
  nó có thể khéo léo thoát ra khỏi bất cứ khó khăn nào
  (nghĩa bóng) thấy khó chịu, bực tức, ức
  criticism made him wriggle
  sự phê bình làm cho hắn khó chịu

  Ngoại động từ

  Làm cho vặn vẹo, làm cho ngó ngoáy, ngoe nguẩy
  the baby was wriggling its toes
  đứa bé đang ngó ngoáy ngón chân
  to wriggle one's tail
  ngoe nguẩy đuôi
  Bò quằn quại, luồn lách
  to wriggle oneself free
  vặn mình tuột ra khỏi (dây trói...)
  he had to wriggle his way out
  anh ta phải bò lách chui ra
  Lẻn (vào, ra)
  to wriggle one's way into
  lẻn vào, luồn vào
  wriggle out of something/doing something
  (thông tục) lẩn tránh

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X