• /skwə:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đi ngoằn ngoèo, sự bò ngoằn ngoèo (như) rắn; sự quằn quại, cục cựa
  (hàng hải) chỗ thừng vặn

  Nội động từ

  Ngoằn ngoèo, quanh co; quằn quại
  (nghĩa bóng) cảm thấy lúng túng, tỏ ra lúng túng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  sit still

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X