• /wægl/

  Thông dụng

  Danh từ (như) .wag

  (thân mật) sự lắc, sự lúc lắc, sự vẫy, sự ve vẩy
  with a waggle of the head
  lắc đầu
  with a waggle of its tail
  vẫy đuôi

  Ngoại động từ (như) .wag

  (thân mật) lắc, lúc lắc, vẫy, ve vẩy

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X