• Cơ khí & công trình

  bảng cỡ dây
  định kích cỡ của dây

  Giải thích EN: A standard series of sizes, arbitrarily indicated by numbers, to which the diameter of wire or the thickness of sheet metal is usually made. Giải thích VN: Một loạt các tiêu chuẩn về kích thước, được thể hiện bằng chữ số, qua đó đường kính của dây hay độ dày của tấm kim loại được tạo ra.

  Kỹ thuật chung

  calip mẫu dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X