• Kỹ thuật chung

    máy đo góc

    Giải thích EN: A scale that determines the angle between incident and refracted beams; used in X-ray diffraction analysis. Giải thích VN: Một hệ thống chia độ mà góc được chia được tính theo các tia tới và tia đến, hệ thống này sử dụng kỹ thuật phân tích sự nhiễu xạ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X