• /ə´fə:mətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khẳng định; quả quyết
  an affirmative answer
  câu trả lời khẳng định

  Danh từ

  Lời khẳng định; lời nói "ừ" , lời nói "được"
  to answer in the affirmative
  trả lời ừ, trả lời được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khẳng định

  Kỹ thuật chung

  khẳng định
  affirmative proposition
  mệnh đề khẳng định

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X