• /jes/

  Thông dụng

  Thán từ
  Vâng, phải, dạ, được, ừ, có, có chứ
  to say yes or no
  nói có hoặc không; nói được hay không
  You didn't see him? - yes, I did
  anh không thấy nó à?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X