• Ngoại động từ

  Nâng lên, đặt cao lên, xây cao lên, đưa cao lên; cất cao; thăng lên, đưa lên
  élever un mur
  nâng cao một bức tường
  élever un tableau
  đặt cao một bức tranh
  élever l'eau
  đưa nước lên cao
  élever au grade supérieur
  đưa (thăng) lên cấp bậc trên
  élever la voix
  cất cao giọng
  Xây dựng
  élever un monument
  xây dựng một tòa nhà
  Nêu lên
  élever des objections
  nêu lên những ý kiến phản đối
  Làm cho cao siêu
  élever l'âme
  làm cho tâm hồn cao siêu
  đề cao, tôn sùng
  élever les morts
  đề cao người chết
  élever jusqu'aux nues
  đề cao (tâng bốc) lên tận mây xanh
  Nuôi nấng; dạy dỗ
  Chăn nuôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X