• Tính từ

  Rộng
  Terrain étendu
  đất rộng
  Sens étendu
  nghĩa rộng
  Connaissances étendues
  tri thức rộng
  Giang ra, xòe ra
  Ailes étendues
  cánh xòe ra
  Pha loãng
  Alcool étendu
  rượu pha loãng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X